ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้กล่าวบรรยายถึงสิ่งที่ภาคประชาชนควรทำความเข้าใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผังเมืองที่ไม่เบียดเบียนวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในหัวข้อ “การจัดการน้ำ : ความขัดแย้งของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม”

        โดยอาจารย์ธงชัย ได้เริ่มต้นกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางที่ผ่านมาว่า สิ่งแรกที่รัฐบาลเร่งทำก็คือการกู้นิคมอุตสาหกรรม แต่การจ่ายเงินชดเชยให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเพียงแค่หลังละ 5,000 บาท กลับเป็นไปด้วยความล่าช้า

        ซึ่งสาเหตุที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมมากกว่าประชาชน ก็อาจจะเป็นเพราะรัฐบาลคำนึงถึงความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและมองว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งนำเงินเข้าประเทศและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับแรงงานจำนวนหลายแสนคน จึงให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านน้อยกว่า

        ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนของภาคประชาชนได้มาซึ่งผังเมืองที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ ประชาชนควรทำความเข้าใจว่าปัจจัยในการวางผังเมืองมีหลายมิติ เช่น มิติด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการเมือง เป็นต้น

        โดยอาจารย์ธงชัย ได้ยกตัวอย่างว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภาคกลาง และมีประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศญี่ปุ่น เสนอความช่วยเหลือโดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยวางระบบการบริหารจัดการน้ำให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลทางด้านวิศวกรรมก็ควรจะเลือกผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพราะประเทศเนเธอร์แลนด์มีภูมิประเทศคล้ายกับประเทศไทย

        แต่หากคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ก็ควรเลือกผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เพราะจะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีการลงทุนอยู่ในไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจะเห็นว่าปัจจัยในการวางผังเมืองมีอยู่หลายปัจจัย ภาคประชาชนจึงควรแสวงหาข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจารย์ธงชัย แนะนำว่าควรมองปัญหาให้กว้างและไกลขึ้น

        สำหรับกรณีชาวปราจีนบุรีที่เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีคัดค้านการก่อสร้างโครงการเขตประกอบการเมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค โดยให้เหตุผลว่า ที่ตั้งของโครงการฯ อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรม เป็นพื้นที่แก้มลิง และยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกด้วย

        อาจารย์ธงชัย ให้ความเห็นว่า หากภาคประชาชนไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่รองรับน้ำดังกล่าว เพราะไม่สอดคล้องกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ก็ยากที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว

        นอกจากนั้นในช่วงท้ายอาจารย์ธงชัย ยังได้กระตุ้นให้ภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันตั้งคำถามและแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งผังเมืองที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยยกตัวอย่างกรณีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนคัดค้านการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เกษตรกรรม จนทำให้พื้นที่สีม่วงในผังเมืองลดลงเรื่อยๆ ในที่สุด

 


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com