ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่    วันที่ : 13/03/2013  

นายประพจน์  คล้ายสุบรรณ ตุลาการผู้แถลงคดีได้แถลงต่อองค์คณะซึ่งมีนายเสน่ห์  บุญทมานพ เป็นตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองกลางและเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนในวันนี้ความว่า การกระทำของหน่วยงานรัฐผู้ถูกฟ้องคดี ได้ทำการตัดฟันต้นไม้ไปก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมารับรู้ รับทราบการดำเนินการดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ.2546 จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดหรือแย้งต่อขั้นตอนของกฎหมายที่ถูกต้อง จึงแถลงชี้ให้หน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีนำต้นไม้ตามขนาด ชนิด และจำนวนต่าง ๆ ที่ถูกตัดฟันหรือโค่นล้มไป นำกลับมาปลูกทดแทนตลอดแนวถนนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

คดีนี้เข้าข่ายเป็น “คดีโลกร้อนภาคประชาชน” ที่ประชาชนใช้สิทธิฟ้องรัฐที่ตัดต้นไม้ทำให้เกิดโลกร้อน หลังจากที่รัฐโดยกรมอุทยานฯเคยฟ้องประชาชนเป็นคดีโลกร้อนมาแล้วเป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมอีกคดีหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์หรือการกระทำของหน่วยงานรัฐที่อ้างความเร่งด่วนในการดำเนินโครงการ โดยเพิกเฉยต่อกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งน่าจะใช้เป็นบทเรียนให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ใช้เป็นต้นแบบในการพิจารณาว่าการจะดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน พึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการคัดค้านจากภาคประชาชนจนโครงการเดินต่อไปไม่ได้

อนึ่งคดีนี้ตุลาการเจ้าของสำนวนและองค์คณะจะนัดหมายเพื่อกำหนดวันอ่านคำพิพากษาต่อไปในเร็ว ๆ นี้นายศรีสุวรรณ  กล่าวในที่สุด

 

ข่าวอื่นๆ ในหมวด :


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com