ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
ปลดล็อคระบบดูแล : สู่การแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนที่ยั่งยืน   
วันที่เริ่ม : 22/03/2012 ถึงวันที่ 22/03/2012  จำนวนผู้ชม :
 

กำหนดการเวทีนโยบายสาธารณะ

เรื่อง ปลดล็อคระบบดูแล : สู่การแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 

ณ ห้องแมจิค 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 

08.30 - 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.             กล่าวชี้แจงความเป็นมา โดย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

09.15 - 09.30 น.             ชมวิดีทัศน์ เรื่อง “บ้านสร้างโอกาส พลิกชีวิตเด็กเร่ร่อน”

09.30 - 09.45 น.             กล่าวเปิดเวที โดย คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
09.45 - 10.30 น.             เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ “ครูผู้สร้างโอกาสให้เด็กเร่ร่อนในสังคมไทย”

·       
คุณมลวิภา เจ๊ะอะหยอ             มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

·       
คุณกิตติศักดิ์ ปิยะกุล              มูลนิธิส่งเสริมเพื่อการพัฒนาบุคคล           

·       
คุณโชคชัย ลี้วิจิตร                  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

·       
คุณธรรมรงค์ เกตุดอน            สถานสงเคราะห์บ้านหนองคาย    

·       
คุณนุชนารถ บุญคง                 มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก                 

ดำเนินรายการโดย
  คุณกรรจริยา สุขรุ่ง


10.30 – 12.00 น.            เวทีระดมข้อเสนอเชิงนโยบาย “ปลดล็อคระบบดูแลเด็กเร่ร่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”

ช่วงที่
1 นำเสนอผลวิจัยเรื่อง “ถอดบทเรียนบ้านแรกรับและบ้านพัฒนาสำหรับเด็กเร่ร่อน”  โดย คุณทองพูล บัวศรี

ช่วงที่ 2 ระดมข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่องานวิจัย

·       
คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์           เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

·       
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ            คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รอการยืนยัน)

·       
คุณปกรณ์ พันธุ                       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
(รอการยืนยัน)

·       
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รอการยืนยัน)

·       
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ (รอการยืนยัน)

ดำเนินการอภิปรายโดย
   คุณกุลธร เลิศสุริยะกุล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


12.00 – 12.30 น.            แถลงข่าว

12.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมอื่นๆ ในหมวด :


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com