ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
สังคมไทยจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องมีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   
วันที่เริ่ม : 19/02/2012 ถึงวันที่ 19/02/2012  จำนวนผู้ชม :
 

เรียนเชิญร่วมเวทีเสวนา
“สังคมไทยจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องมีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555เวลา 09-30 -14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนะโยธิน ราชวิถี 7

ประเด็น
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในต่างประเทศที่น่าสนใจ โดย อาจารย์เดชรัตน์ สุขกำเนิด
ความพยายามของภาคประชาสังคมในการผลักดันให้มีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ
สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... (ฉบับเข้าชื่อเสนอกฎหมายภาคประชาชน) โดย อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
ข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมฯ (เฉพาะกาล) โดย คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

แถลงข่าว : จุดยืนภาคประชาชน ความจาเป็นของสังคมไทย ที่ต้องมี
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โดย ผู้แทนจากองค์กรผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ (อุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงถลุงเหล็กบางสะพาน เหมืองแร่ทองคาเมืองเลย)

ร่วมจัดโดย
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช ชาติ)
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ประสานงาน ภรภัทร พิมพา 081-409-7884 / 02-691-1216
กิจกรรมอื่นๆ ในหมวด :


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com