ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
ประชามติ
7 ฉบับ 60 ปี กับอีก 1 ครั้ง
Date : 4/11/2009

แม้คนไทยจะเพิ่งได้ลิ้มรสของประชาธิปไตยทางตรงผ่านกลไกการทำประชามติเป็นครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ทำให้การทำประชามติดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่แกะกล่องสำหรับสังคมไทย แต่ใครเลยจะรู้บ้างว่า แนวคิดในการทำประชามตินั้นเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเนิ่นนานกว่า 60 ปีแล้ว...
ถอดบทเรียนครั้งแรกประชามติไทย
Date : 4/11/2009

จากข้อเท็จจริงที่ว่า นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นในปี 2475 จวบจนปัจจุบันที่นับรวมแล้วประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญทิ้งสิ้น 18 ฉบับ แต่มีเพียง 7 ฉบับเท่านั้นที่มีการบรรจุกลไกการทำประชามติไว้ในรัฐธรรมนูญ และมีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่ส่งผลให้เกิดการออกเสียงประชามติขึ้นจริงในทางปฏิบัติ นำไปสู...
สวิสเซอร์แลนด์ กับวัฒนธรรมประชามติ
Date : 4/11/2009

การทำประชามติในประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้น เป็นประเพณีทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้วในรัฐสมาชิกของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ราวศตวรรษที่14 เมื่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์กลายเป็น Federal state ในปี ค.ศ.1848 กลไกการทำประชามติจึงถูกนำมาใช้ในระดับประเทศด้วย           &nb...
เรื่องสำคัญที่ฝรั่งเศสต้องทำประชามติ
Date : 4/11/2009

หลังจากปฏิวัติ 1789 ไม่นานนัก ประเทศฝรั่งเศสก็มีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1793 เพื่อให้ประชาชนพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับ 24 มิถุนายน ค.ศ.1793 จวบจนปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 200 ปี ประเทศฝรั่งเศสได้มีการจัดทำประชามติไปแล้วทั้งสิ้น 23 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสไม่ได้ใช้กระบวนการทำประชามติพร่ำเพรื่อ หา...
ประชามติเมืองลุงแซม เก่าแก่และแพร่หลายในระดับรัฐ
Date : 2/11/2009

กระบวนการออกเสียงประชามติในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1600 แล้วโดยประชาชนในมลรัฐนิวอิงแลนด์ได้เสนอร่างกฎหมายในระดับกฎและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและโต้แย้งกับร่างของกฎหรือมาตรการเหล่านั้น รวมทั้งมีการจัดประชุมประชาชนเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย   ...
ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ประชามติเหมือนเหรียญสองด้าน
Date : 20/10/2009

                การเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ด้วยกลไกการทำประชามตินั้น ไม่ว่าคำตอบที่ได้รับจากการทำประชามติจะเป็นเช่นไร แต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยได้รับอย่างแน่นอน ก็คือ กระบวนการแบบประชาธิปไตยทางตรงที่สามารถนำไปสู่การยุติความขัดแย้งร่วม...
สดศรี สัตยธรรม ผลของประชามติต้องตกกับประเทศชาติและประชาชน
Date : 19/10/2009

ในการทำประชามติตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 นั้น มีขั้นตอนและกระบวนการเหมือนกับการเลือกตั้งไม่มีผิด จะต่างกันก็เพียงวัตถุประสงค์และหัวข้อในการกากบาทบนบัตรลงคะแนนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบกระบวนการทำประชามติจะเป็นหน่วยงานเดียวกับองค์กรที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการเลือกตั้งทุกระดับของประเทศอย่างคณ...


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com