ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
การถอดถอน
การถอดถอนของเกาหลี กับประธานาธิบดีที่ถูกพักงาน
Date : 19/03/2010

จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่การให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2004 ของประธานาธิบดี โรห์ มูเฮียน ที่กล่าวพาดพิงว่า เขาจะสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อยูริ ซึ่งเป็นพรรคที่แยกตัวออกมาจากพรรค MDP ก็ทำให้เขางานเข้าจนได้            &n...
“การถอดถอน” ในสหรัฐอเมริกา กลไกที่ทำให้คนหน้าบาง
Date : 16/03/2010

วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1974 นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา อันเนื่องมาจากการลาออกของประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ที่ถูกกดดันอย่างหนักจากคดีวอเตอร์เกต จนรัฐสภาได้มีมติให้นำตัวเขาเข้าสู่กระบวนการถอดถอนระดับชาติ (Impeachment) ทำให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกและคนเดียวของสหรัฐอเมริกาที...
จากมองเตสกิเออ ถึงรุสโซ และการถอดถอน
Date : 15/03/2010

แนวคิดในการถอดถอนผู้ดำรงตำแน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง (Impeachment) และการถอดถอนนักการเมืองระดับท้องถิ่น (Recall) ที่ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับ 2540 จนถึงฉบับ 2550 นั้น นับเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร โดยเปิดโอกาสให้มีการถอดถอนผู้ดำรงต...
ปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับการถอนถอดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
Date : 6/02/2010

  โดย ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   นับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวการการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงเป็นต้นมา ได้มีความพยายามในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดัง...


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com