ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
กฎหมายหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
จักรชัย โฉมทองดี ทิศทางที่เริ่มดีขึ้นของ ม.190 กับเอฟทีเอ EU-ASIAN
Date : 24/08/2009

การเจรจาเอฟทีเอระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่างๆ นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสมัยรัฐบาลที่กุมบังเหียนโดยนักธุรกิจอย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เท่านั้น หากแต่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหารก็ยังเดินหน้าทำเอฟทีเอต่อไป ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการเจรจาเอฟทีเอระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ที่ จักรชัย โฉมทองด...
วิฑูร เลี่ยนจำรูญ มาตรา 190 ต้องเอื้อต่อความมั่นคงทางอาหาร
Date : 24/08/2009

ไม่เพียงเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่ค่อยๆ สูญสลายไปภายหลังข้อตกลงเอฟทีเอระหว่างอาเซียนและจีนมีผลบังคับใช้ หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องตัดใจขายวัวของตัวเองไปในราคาขาดทุนทันทีที่ไทยเริ่มลดภาษีให้ผลิตภัณฑ์นมจากออสเตรเลีย                   ห...
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ มาตรา 190 ไม่ใช่ปัญหา
Date : 24/08/2009

กระแสการแก้รัฐธรรมนูญจากฝ่ายการเมืองที่เกิดขึ้นนั้น ได้มีความพยายามในการพาดพิงให้เห็นว่ามาตรา 190 เป็นอุปสรรคต่อการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จนต้องขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะมาชี้ให้เห็นว่า แท้จริงแล้วปัญหาของรัฐธรรม...
ผักผลไม้จีนกับทางเลือกที่ไม่มีสิทธิ์เลือก
Date : 17/08/2009

วิวาทะที่สำคัญประการหนึ่งของการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน ก็คือ ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคชาวไทยจะพึงได้รับ โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน จะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยมีทางเลือกมากขึ้น บริโภคได้มากขึ้นและสามารถซื้อหาสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง            &...
What’s up JTEPA?
Date : 17/08/2009

เนื้อหาสาระของข้อตกลงฉบับนี้คืออะไร? มีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจการเกษตรหรือไม่? บทบาทของทีดีอาร์ไอในการศึกษาผลกระทบของข้อตกลงฉบับนี้ มีความเหมาะสม เป็นกลาง และน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน? มีการเปิดประเทศให้เป็นที่ทิ้งขยะและของเสียอันตรายใช่หรือไม่? ฯลฯ เหล่านี้เป็นคำถามของภาคประชาชนต่อความร่วมม...
เอฟทีเอไทย – ออสเตรเลีย ใครได้ใครเสีย
Date : 14/08/2009

การทยอยขายวัวนมเข้าโรงเชือดในราคาเซลล์กว่า 50% คล้อยหลังจากการทำข้อตกลงเอฟทีเอระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียเพียง 1 ปี คือหนึ่งในผลพวงจากการเจรจาระหว่างประเทศโดยไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน              &nb...
กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา “มาตรา 190 คือการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน”
Date : 13/08/2009

ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะถูกเขียนไว้ดีเพียงใด แต่ถ้าไม่มีพระราชบัญญัติที่ดีมารองรับ ก็คงเป็นการยากที่จะเกิดการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ เช่นเดียวกับมาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ซึ่งยังไม่มีพระราชบัญญัติการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมารองรับ ประกอบกับร่างกฎหมายของรัฐบาลก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับจาก...
Farm Act ไม่ได้เสรีอย่างที่คิด
Date : 13/08/2009

ในช่วงปลายปี 2545 ประเทศบราซิลได้ฟ้องร้องมาตรการอุดหนุนฝ้ายของสหรัฐอเมริกาต่อองค์การการค้าโลกว่า มาตรการดังกล่าวมีลักษณะการอุดหนุนแบบต้องห้าม ที่บิดเบือนต่อการค้า และยังเป็นการอุดหนุนที่ก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรง ก่อความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอื่นๆ ตามความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโ...
ไทยกับความร่วมมือพหุภาคีและภูมิภาคี
Date : 11/08/2009

กระแสความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยที่เกิดขึ้นในรอบกึ่งทศวรรษที่ผ่านมานี้ ส่วนมากเป็นข้อตกลงแบบทวิภาคีหรือการตกลงระหว่างคู่ค้า 2 ประเทศ แต่แท้จริงแล้วยังมีความตกลงระหว่างประเทศอีกเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆ ประเทศ หรือเกิดขึ้นภายใต้องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างข้อตกลงแบบภูมิภาคีและพหุภาคี ...
VERs การค้าเสรีไม่มีในโลก
Date : 11/08/2009

ตามหลักการของเศรษฐศาสตร์สำนักนีโอคลาสสิคที่ยึดมั่นในกลไกตลาดนั้น เชื่อว่าการค้าเสรีจะทำให้สวัสดิการโดยรวมของทุกสังคมบนโลกใบนี้ดีขึ้น                 แต่ในโลกของความเป็นจริง การค้าระหว่างประเทศกลับเต็มไปด้วยการผูกขาดและกีดกันต่างๆ นานา ซึ่งส...


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com