ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
พ.ร.บ. ชุมนุมในที่สาธารณะ
เอกสารประกอบเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ... (ฉบับรัฐบาล) วันที่ 8 ก.ค.53
Date : 7/07/2010

พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี ขอกลไกรักษาความสงบ
Date : 24/05/2010

การชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกครั้งครานั้น ย่อมไม่อาจขาดบุคคลสำคัญซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมได้ บุคคลสำคัญที่ว่าก็คือ “เจ้าหน้าที่ตำรวจ”   ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะที่รัฐบาลกำลังตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัตินั้น จึงไม่อาจสมบูรณ์ได้หา...
ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา กะเทาะแก่นกฎหมายชุมนุม
Date : 20/05/2010

การจะร่างกฎหมายขึ้นมาสักฉบับคงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก แต่การที่จะร่างกฎหมายให้ดีคงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกฎหมายนั้นมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้คนในวงกว้างยิ่งต้องใช้ความรอบคอบและการรับฟังมากเป็นพิเศษ           ดังเช่นกฎหมายว่าด้วย...
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ วิพากษ์สื่อท่ามกลางดงม็อบ
Date : 14/05/2010

ในการชุมนุมสาธารณะแต่ละครั้งนั้น สื่อมวลชนถือเป็นองคาพยพที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะคอยรายงานสถานการณ์ให้สังคมได้รับรู้แล้ว สื่อยังมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเวทีสาธารณะเรื่อง “การชุมนุมสาธารณะ : เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา” คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ในฐานะนายกสมาคมนักข่าวน...
จินตนา แก้วขาว “ถ้าเราชุมนุมไม่ได้... มันหมายถึงชีวิต”
Date : 12/05/2010

มีคนเคยคำนวณไว้ว่าในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหลังจากเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 รัฐบาลในช่วงนั้นต้องคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากม็อบ เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าวันละ 1-2 ม็อบ เนื่องจากปัญหาความอยุติธรรมต่างๆ ได้ถูกหมักหมมมาเนิ่นนานภายใต้โครงสร้างการปกครองระบอบถนอม-ประภาส-ณรงค์   ดังนั้น ม็อบในฐานะที่เป็นเครื่องมือของประชาชนในการ...
อ.สิทธิโชค ศรีเจริญ กฎหมายชุมนุมต้องรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน
Date : 10/05/2010

พลันที่ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฉบับของรัฐบาล ที่ยกร่างโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มเป็นที่รับรู้ของผู้คนในสังคม ก็เริ่มมีกระแสตอบรับในทางที่ไม่สู้ดีนัก เนื่องจากมีการให้ดุลพินิจในการใช้อำนาจจัดการม็อบต่อเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก กอปรกับมีความรีบเร่งในการร่างโดยขาดการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคส่วนต...
ศ.นพ.ประเวศ วะสี “เราต้องว่ายน้ำให้เป็นก่อนเรือล่ม”
Date : 4/05/2010

แม้จะออกตัวว่าเป็นแค่คนเจิมพิธีเปิดงาน แต่ปาฐกถาของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ในเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง “การชุมนุมสาธารณะ : เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา” ก็ยังเปี่ยมไปด้วยคมความคิดที่ทรงพลานุภาพเสมอ อีกทั้งยังเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง   ทีมงานของเราจึงเรียบเรียงปาฐกถาของท่านมาเผยแพร่ด้วยหวังใจ...
ศ. ดร. คณิต ณ นคร เขียนกฎหมายง่าย แต่บังคับใช้ (ให้ดี) ยาก
Date : 3/05/2010

ศ. ดร. คณิต ณ นคร คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการชุมนุมสาธารณะ ไว้อย่างน่าสนใจในเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง “การชุมนุมสาธารณะ : เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานของเราไ...


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com