ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
พ.ร.บ. สภาเกษตรกร
ย้อนรอยถกสภาการเกษตรปี 2537
Date : 9/07/2009

สภาเกษตรกรหรือสภาการเกษตร หาได้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ หากแต่เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงอภิปรายกันมาเนิ่นนานพอสมควรแล้ว ดังจะเห็นได้จากเอกสาร “รายงานสัมมนาสาธารณะเรื่องสภาการเกษตร” ที่จัดทำโดยโครงการพัฒนาสันติวิธีในสังคมไทย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตร...
วิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนคือคำตอบสุดท้าย
Date : 9/07/2009

“ความยั่งยืนของสังคมเกษตรกรเป็นความยั่งยืนของสังคมทั้งหมด ถ้าสังคมเกษตรกรไม่ยั่งยืนก็จะทำให้สังคมทั้งหมดไม่ยั่งยืน” คือคำประกาศสัจธรรมของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกษตรที่ยั่งยืนกับทางรอดของสังคมไทย เมื่อปี 2545           ...
ประวัติ บุนนาค สองเรื่องที่พ.ร.บ.สภาเกษตรกรต้องทำ
Date : 3/07/2009

แม้แนวคิดเรื่องการก่อตั้งสภาเกษตรกรในประเทศไทยจะมีมาเนิ่นนานหลายสิบปีแล้ว แต่การเสนอให้ตราเป็นกฎหมายอย่างจริงจังผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งเริ่มต้นในทศวรรษ 2530 มานี้เอง  ซึ่งคุณประวัติ บุนนาค ผู้จัดการสมาคมสหพันธ์เกษตรกรเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สกพ.) ในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในขบวนการต่อต้านพ.ร.บ.สภาการเกษตรใ...
เอกชัย อิสระทะ สมัชชาเกษตรกรเป็นทางออก
Date : 3/07/2009

“ภาคใต้มีการทำนาด้วยหรือ” คือคำถามจากผู้คนในสังคมที่ เอกชัย อิสระทะ ตัวแทนจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ยกตัวอย่างให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจในอาชีพเกษตรกรรมที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่              ...
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล เกษตรกรต้องร่วมแสดงพลัง
Date : 2/07/2009

หากกล่าวถึงสภาเกษตรกร บางคนอาจนึกถึงองค์กรซึ่งเป็นที่รวมของเกษตรกร บางคนอาจนึกถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสภาเกษตรกร บางคนอาจนึกถึงแนวคิดและนโยบายที่จะออกมาจากเกษตรกร ซึ่งแน่นอนว่าจินตภาพถึงสภาเกษตรกรของแต่ละคนแต่ละฝ่ายย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา            &...
อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ สิทธิเกษตรกรคือหลักชัย
Date : 1/07/2009

ปัญหาของเกษตรกรที่เกิดขึ้นมากมายทุกวันนี้ อาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุสำคัญมาจากการที่เกษตรกรยังขาดซึ่งสิทธิอันพึงมีพึงได้ในหลายประการ                 ดังนั้นการตั้งสภาเกษตรกรขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ จะเรียกว่าประสบความสำเ...


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com