ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฏหมาย
10,000 รายชื่อ มีความหมาย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง “พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” ฉบับประชาชน
Date : 19/10/2010

ดร. ภูมิ มูลศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัน (เอแบค) ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน   การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง ถือเป็นหลักการสากลที่นานาอารยประเทศให้ความสำคัญ และให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   ที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข...
สารี อ๋องสมหวัง กฎหมายเดิมคืออุปสรรค
Date : 15/06/2009

หากกล่าวถึงแวดวงนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของผู้บริโภคในประเทศไทยแล้ว หลายคนต้องนึกถึงคุณสารี อ๋องสมหวัง ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคในประเด็นต่างๆ มาอย่างยาวนาน ซึ่งจากประสบการณ์ของเธอพบว่า การเรียกร้องสิทธิเพื่อผู้บริโภคบ่อยครั้งมักติดขัดปัญหาข้อกฎหมาย     &...
สุวัฒน์ ลีขจร เสียงสะท้อนจาก “ดงอีเลิศ”
Date : 15/06/2009

การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน ในมุมหนึ่งก็คือความพยายามในการจัดสรรโครงสร้างอำนาจในสังคมขึ้นใหม่ ด้วยการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีสิทธิในการกำหนดนโยบายได้ด้วยตนเอง เพราะระบบการเมืองแบบตัวแทนได้ผ่านการพิสูจน์จากการเวลาแล้วว่า ไม่อาจตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในวิถีชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึ...
อารีวรรณ จตุทอง ขยายคอขวดด้วยกฎหมาย
Date : 15/06/2009

ในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติของภาคประชาชนสักฉบับนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประสานเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพราะนอกจากการระดมรายชื่อและเอกสารแสดงตนให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ยังต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง      &nb...
ดร.ภูมิ มูลศิลป์ “พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย คือก๊อกน้ำภาคประชาชน”
Date : 15/06/2009

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 2550 มาตรา 163 ได้วางแนวทางไว้ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการยกเครื่องพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี 2542 ใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่       &nb...
ฐานรากของร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับประชาชน)
Date : 15/06/2009

ในการร่างพระราชบัญญัติสักฉบับนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการวางอยู่บนหลักการที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ เพื่อให้กฎหมายฉบับนั้นสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด                 เราลองมาสำรวจกันดู...
ประชาชนก็ยุบสภาได้
Date : 15/06/2009

“อำนาจรัฐมาจากประชาชนโดยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ” คือกฎหมายพื้นฐานมาตรา 20 แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าเยอรมันเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีแนวคิดและมีกลไกในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรง            &...
รัฐธรรมนูญที่ไม่ยอมเปลี่ยนโฉม
Date : 15/06/2009

สหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเสรีนิยมที่มีประชาธิปไตยเข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่งของโลก เห็นได้จากการมีรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1789 ซึ่งยังคงใช้มาจวบจนกระทั่งปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง                 จากประวัติศาสตร์พบว่าประเทศสหร...
ประชาธิปไตย 3 ยุค
Date : 12/06/2009

“การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน”                   วาทกรรมของอับราฮัม ลิงเคิล์นประโยคนี้ ไม่ได้เป็นแค่คำพูดสวยหรูแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากยังสามารถสะท้อนแนวคิดของก...
รัฐธรรมนูญคืออะไร
Date : 12/06/2009

นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ.2475 วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญทั้งฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรรวมแล้วทั้งสิ้นถึง 18 ฉบับ และมีแนวโน้มว่าจะต้องมีฉบับที่ 19 ในเร็วๆ วันนี้                 แต่หากถามว่ารัฐธรรมนูญคืออ...


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com